Ajoympäristön muutokset

Autolla ajaessa on tärkeää, että kaikki välttämättömät ajohallintalaitteet ovat ajajalle ergonomisesti sijoitettuna ja helposti käytettävissä. Pienikin muutos ajoympäristöön voi olla tärkeä silloin, kun toimintakyky on rajoittunut.

Ajoympäristön yleisimpiä muutoksia ovat esimerkiksi istuinten asentomuutokset, auton hallintalaitteiden (vilkut, valot) siirtäminen tai muutokset, tai vaikkapa auton virta-avaimen muotoilu käyttäjän käteen sopivammaksi.

Toimintoja voidaan myös siirtää erilliseen hallintapaneliin joka asennetaan käyttäjälle sopivaan paikkaan.